@NGRI Metro Stn, Piller No: C-964, St No: 7, Habsiguda, Hyderabad - 500 007, TS   INDIA.
 Click here for more details

Patrons Please Note:

'We have NO BRANCHES anywhere' (We are NOT CONCERNED with any other Fertility Centre with SIMILAR NAME like "Dr. PADMAJA... "In Karimnagar OR Vijayawada OR elsewhere In India)
Phone and Whatsapp
Urgent Alert
Client Accomodation
Blog
Blog

Surrogacy Results

Our Surrogacy Results

Short Name of the Couples (Mr. & Ms.) Cell No. AGE MOTHER b-hCG 100+
NAIR (NRI-DOHA) 09743289438 31yrs 3015
N'REDDY (AP) 09347003900 34yrs 2120
KALPANA PRASAD (TS) 7093258666 35yrs 745
SAMPU RAJ (HYD) 7893063109 31yrs 3490
VIJAYA SRINU REDDY (ANDHRA) 9440979755 55yrs 695
NIRMALA SENA REDDY (HYD) 7306913475 34yrs 480
PARIMALA SRINIVAS (HYD) 9951707755 28yrs 908
RAMALAXMI NARSIMHA - TS 09440918134 35Yrs 914
BINU MANOJ - KERALA 09946542268 38Yrs 305
JYOTHI PRAKASH (TELANGANA) 09490673170 36yrs 3090
GEHLOT (HARYANA) 09729737640 38yrs 2299
BESHRA (ORISSA) 08763821900 36yrs 1776
GULATI (PUNE) 09703474560 32yrs 2410
LATHA SRINU (NRI/USA) 001-9045213481 35yrs 2507
SAI KUMAR (ANDHRA) 9985529999 32yrs 1985
GEETHA RAJA (SEEMA) 7382875774 43yrs 375
SANDHYA RAJA (HYD) 9948156024 29yrs 125
BINDU SAMUEL (KERALA) 09349289091 33yrs 309
PADMAJA PRASAD (HYD / SELF SRRGT) 9703832344 33yrs 5540
EDET FOR MUMBAI CLIENTS -- 41yrs 1612
SANJUKTA SUDEEP (KOLKATTA) 09830537993 40yrs 663
HYMAVATHI 'N' BABU (AP) 9885324152 34yrs 422
SHRUTHI BALAJI (AP) 9885324152 29yrs 3706
PADMINI 'V' RAO (TS) 9704088306 44yrs 3800
MADHAVI SHARATH (NRI / DUBAI) 9704872358 29yrs 4603
KRISHNAVENI VIDYA SAGAR (B'LORE) 080-22538090 36yrs 2456
RAKHEE PANKAJ (CHINA) +861 3926010490 36yrs 888
EDET FOR DELHI COUPLE -- 41yrs 695
EDET FOR LOCAL COUPLE -- 35yrs 297
PADMA SEKHAR (NRI/U.S.A) 9849648338 40yrs 2041
EDET FOR A COUPLE (DELHI) 7386132160 46yrs 1068
EDET FOR A COUPLE (MUMBAI) -- 43yrs 4726
EDET FOR A COUPLE (KOLKATA) -- 38yrs 1710
EDET FOR A COUPLE (MYSORE) -- 39yrs 2661
CHARITHA REDDY (HYD) 9000577563 38yrs 3097
NAYAK (KOLKATA) 09861133148 33yrs 1030
SUJAN (NRI/AUSTRALIA) 9959026014 32yrs 337
Dr. " N " (SINGLE) (B'LORE) 09980491938 30yrs 748
SHARMA (MUMBAI) 022-25568603 38yrs 1122
KARUNA VIKRAM (AP) 9441710164 36yrs 1267
SUJATHA HARI (NRI/U.S.A) +1-630-242-8969 31yrs 942
LEELA KUMAR (B'LORE) +917406428779 30yrs 1969
RAJESHWARI REDDY (HYD) 9959049533 40yrs 1924
SHOBA KUMAR (HYD) 9989985464 35yrs 2221
Mr. & Mrs. RAO (CHENNAI) 09566016728 33yrs 1231
LEELA PRASAD (GOA) 07745041475 29yrs 1436
THILAKA SUNDAR (TAMILNADU) 09790022471 38yrs 1135
LATHA KANTH (HYD) 7799182294 30yrs 1232
MANI BABU (ANDHRA) 8885261616 37yrs 1766
VENI BHASKAR (ANDHRA) 9640383010 36yrs 3492
JYOTHI PRASAD (HYD) 9701362408 45yrs 1032
REVATHI SENTHIL (HYD) 9573691624 35yrs 1358
BANU PRASAD (TELANGANA) 9246860434 38yrs 3852
Dr. REDDY COUPLE (HYDERABAD) 9490310610 33yrs 1125
HAFEEZUNISA MAQBOOL (TELANGANA) 8985786855 35yrs 5785
PADMAJA V.N.REDDY (HYDERABAD) 9247176640 34yrs 4672
LAVANYA SADANAND (HYDERABAD) 9849011500 28yrs 2318
DEEVENA MOHAN (ANDHRA) 9550512832 36yrs 1845
HEMA NAVEEN (KARNATAKA) 08971838300 35yrs 890
UMA RAMU (KARNATAKA) 09900490492 38yrs 3013
KRISHNAVENI VIDYASAGAR ( B'LORE ) 09845305902 36yrs 327
KAVYA KIRAN (NRI-U.S.A) 7702777302 31yrs 608
VARALAXMI CHAITANYA (VIZAG) 7762499905 28yrs 1009
KATYAYANI PRABHAKAR (ANDHRA) 9581327966 52yrs 1008
INDIRA ANAND (MUMBAI) 098492671885 42yrs 1920
RAZIYA ZAHID (TELANGANA) 9848232842 35yrs 6095
LAVANYA RAJESH (SELF-ARRANGED SURROGATE) 09930762239 30yrs 254
SREEDEVI SRINIVAS REDDY (THIRUPATHI) 9440111644 42yrs 842
KAVYA SREE PRASANNA (NRI-U.S.A) 001-6035212549 37yrs 1845
SRABANI SUBRATA (KOLKATA) 09434072705 45yrs 604
Pavani Naveen ( HYD ) 9000008391 29yrs 28338
Vanaja Dasaratha Ram ( HYD ) 9440966606 38yrs 1594
Sailaja Venkata ( U.S.A ) 9347616061 43yrs 2337
Lavanya Rama Krishna ( HYD ) 9949296746 37yrs 417
Devi Kishore ( AP ) 9866732799 34yrs 4454
Bhanu Prasad Rao ( TS ) 9468604334 38yrs 589
Aruna Murali ( HYD ) 9441760001 43yrs 610
Visali Sridhar (NRI) 9490190202 39 yrs 1049
Sandhya Babu (HYD) 9849551493 33 yrs 954
Uma Laxman (Chennai) 9791550765 47 yrs 343
Sujatha Sanjiv (HYD) 9848355142 36 yrs 438
Deepak (Delhi) -- 37 yrs 204
Kumar 07775038382 37 yrs 640
Deepa Prakash (Chennai) 09842011833 35 yrs 1014
Shanti Prasanna (A.P) 9848227674 39 yrs 171
Mamatha Raju (HYD) 9490119212 34 yrs 2014
Dr. Sahai (Single) (FARIDABAD) 9650099210 42 yrs 1083
Bhavani Sridhar (HYD) 9908296900 32 yrs 395
Sanjukta Sudip (KOLKATA) 9830537993 40 yrs 884
Chandrakala Bhushan (HYD) 9949503810 36 yrs 1465
Sirisha Ram (A.P) 9849320049 31 yrs 1345
Ms. & Mrs. Sharma 9752003355 30 yrs 992
Yuchen Himanshu (TAIWAN) 7205852595 34 yrs 885
Swapna Satish (NRI) 9866169815 27 yrs 292
Mr & Mrs. Arun (CHENNAI) 9176550021 43 yrs 1048
Shelly Rajat 09924310119 41 yrs 392
Sandhya Ramesh 9985981428 35 yrs 4810
Shrikanta Maheswari 09831082908 38 yrs 309
Lalitha Dange 09448109960 42 yrs 651
Padmaja Suman 09444418132 34 yrs 1340
Bindu Reddy 09652027549 33 yrs 941
Mr & Mrs Subba 08897737649 38 yrs 402
Lakshmi Kiran 09493334428 32 yrs 642
Mr & Mrs Kaliq 07032049554 45 yrs 1451
Mr & Mrs Sharma 08698077891 31 yrs 720
Mr.Rajendran (Single Parent) 09941174906 45 yrs 2358

Dr. PADMAJA Surrogacy centre

click here