Surrogacy Centres In Latur | Surrogacy Centres In Nagpur
@NGRI Metro Stn, Piller No: C-964, St No: 7, Habsiguda, Hyderabad - 500 007, TS   INDIA.
 Click here for more details

Patrons Please Note:

'We have NO BRANCHES anywhere' (We are NOT CONCERNED with any other Fertility Centre with SIMILAR NAME like "Dr. PADMAJA... "In Karimnagar OR Vijayawada OR elsewhere In India)
Phone and Whatsapp
Urgent Alert
Client Accomodation
Blog
Blog

Surrogacy Results

Our Surrogacy Results

Short Name of the Couples (Mr. & Ms.) Cell No. AGE MOTHER b-hCG 100+
RENU KUMAR - VANASTHALIPURAM 07660924333 29Yrs 2995
PAVAN - VIJAYAWADA -- 29Yrs 1265
SAJI SIBI - TRAVENCORE 09633980314 35Yrs 1405
TANUJA KRISHNA - S.R. NAGAR 09553041111 34Yrs 570
PRASAD - ONGOLE - AP 08106605438 31Yrs 1920
RAZIYA DURGA - S.R. NAGAR 09849472141 30Yrs 2170
RAM - MEERPET 09533802444 34Yrs 380
SINGH - KUKATPALLY 08886112073 31Yrs 685
KUMARI SRINU - ONGOLE - AP 09642186105 40Yrs 1230
RAVI - KERALA 09496733932 43Yrs 895
PRIYA PERUN - BENGALURU 09482569347 34Yrs 405
ANUP - NRI/USA +1 4088243939 33Yrs 2860
LATHA SATISH - VISHAKAPATNAM 09848502440 37Yrs 1850
RATAN - POCHARAM - TS 09866004293 36Yrs 1075
HEGDE FET - MUMBAI 09833521862 32Yrs 5140
NITIN - SINGAPORE + 6590089374 34Yrs 1610
LAXMI REDDY - PRAKASHAM - AP 09493267893 41Yrs 1775
SRUTI NARESH - NRI/USA / NIZAMABAD +1 8885506157 28Yrs 2175
Mr. & Ms KARTI - BANGALORE 09980399770 34Yrs 3168
Dr. & Ms. KRISH - ANANTHAPUR - AP 07647055058 35Yrs 2165
RAO - BAGH AMBERPET 09912978844 37Yrs 2870
CHOWDARY - KOLKATA 09485009807 33Yrs 705
MURTHY - HYDERABAD 09885671964 32Yrs 965
VAMSHI RAJ - BENGALURU 07661017755 36Yrs 585
SHRI KUMAR - VIJAYAWADA 09912898434 31Yrs 1635
JYO SUDHA - SECUNDERABAD 09704156270 35Yrs 865
SANGITA SANJAY - KOLHAPUR 08421132283 43Yrs 240
KARUNA BABU - HYDERABAD 09704066972 33Yrs 1310
Dr. & Ms. RAM FET - ANATHAPUR - AP 09391037139 30Yrs 2460
ESWARI KUMAR - HYDERABAD 07680992341 37Yrs 515
SAMEER - MUMBAI 08408823495 33Yrs 740
SARADA SATYA - VIJAYAWADA 09666413617 33Yrs 1590
MALATHI RAM - NIZAMPET - KUKATPALLY 09949270977 35Yrs 1080
LAKSHMI RAMA - GUNTUR 08977504270 32Yrs 765
RAO - HYDERABAD 09346453556 29Yrs 1850
SURESH - PUNE 09960730084 34Yrs 505
SWAMY - EUROPE +49 17626779309 31Yrs 975
PRAVEEN - HYDERABAD 09160447474 32Yrs 615
Dr. & Ms. GETA SRI - GULBARGA - KA 09844101317 37Yrs 2115
LATHA RAMESH - YOUSUFGUDA 09963447623 37Yrs 623
KAVITHA NANDU - NEW JERSY / USA +1 7324047509 32Yrs 1685
PREETI JATIN - DELHI 08800744442 36Yyrs 355
SHAILU BHASKAR - HYDERABAD 09848502440 42Yrs 455
BINDU KUMAR - BENGALURU 09632551657 37Yrs 340
Dr. & Ms. RAHUL FET - MAHARASTRA 09850065555 34Yrs 1930
KRANTI FET - FLORIDA - USA +1 9046799492 27Yrs 1036
KUMAR - NRI / ABUDHABI +971504650995 29Yrs 1430
Mr. & Mrs AJAY - DELHI 07661017755 32Yrs 1275
LADE - NAGPUR 09665072108 30Yrs 3435
RAO - ALWAL - HYDERABAD 09949900996 41Yrs 1415
KRANTHI PREM - BOWNPALLY - HYDERABAD 09666471431 43Yrs 1230
ANAND ADIT FET - GOA 07030468866 30Yrs 280
TALATI FET - MUMABAI 09930321073 40Yrs 1125
RADHA SARMA - AMBERPET - HYDERABAD 09849004640 39Yrs 1220
Mr. VARGHESE (SINGLE PARENT) - COCHIN - KERALA 09745233033 52/M 2485
SUDHA PILLAI - KERALA 09446527528 48Yrs 1230
SWAPNA PRASAD - HYDERABAD 07661017755 29Yrs 2475
SWATHI CHIRANJEEVI - NRI / U.S.A +1 5082922319 35Yrs 3435
RAI - KONDAPUR - HYD 09450936200 28Yrs 1135
VEENA SHEKAR - KHAMMAM - TS 09347916029 27Yrs 1065
SATYA RAVI - NRI / KUWAIT + 9 6560774642 31Yrs 2965
REDDY - KUKATPALLY - HYDERABAD 09618673062 29Yrs 930
SABITHA LOKESH - TAMILNADU 08124902983 37Yrs 890
LAXMI NAYAKULU - ANNAVARAM - AP 09030552599 34Yrs 1930
GONE - BHUBANESHWAR - ODISHA 09735209053 30yrs 2125
SHILPA KRANTI - NRI / U.S.A +1 4806210581 33yrs 3565
RAVI - AMRUTHAHALLI - BENGALURU 09449950143 52yrs 1260
SWATHA RAJEH - VIJAYAWADA - AP 07702720204 26yrs 1060
SUDHA KUMAR - NRI / U.S.A +1 5037994290 28Yrs 1170
ABHINAY - BENGALURU 9560176969 34Yrs 1175
DURGA - NRI / U.S.A +1 8184332945 34Yrs 1075
SHAFI - HYDERABAD 8500697774 28yrs 1335
KHUNTIA - NRI / U.S.A - BHUBANESWAR +1- 9542944770 33yrs 1345
BOSE - HYDERABAD 09573401199 32yrs 150
PRATHIBHA VENU - THIRUPATI 08886040694 39yrs 3950
REKHA VENKAT - HYDERABAD 09618333245 40yrs 3580
VIJAYA AJAY - BANGALORE - KARNATAKA 07760076877 35Yrs 680
RAO - HYDERABAD 09948553580 35Yrs 2030
SHEKAR - KUWAIT + 96596641008 27Yrs 2250
KUMAR - GOWLIGUDA - HYDERABAD 09618012166 33Yrs 2890
CHEENU VISHAL - CHENNAI - TAMILNADU 09999300914 30Yrs 950
YADILAL - KHARMANGHAT - HYDERABAD 09985600033 38Yrs 1405
CHIKI - BHUBANESWAR - ODISHA 09836300052 34Yrs 2495
USHA NAVEEN - CHANDANAGAR - HYDERABAD 09959096727 25Yrs 520
ARORA - GURGAON - DELHI 7661017755 36Yrs 1180
RADHA PRASAD - SECUNDERABAD 07093873218 32Yrs 1270
SHARMILA FIROZ - VIJAYAWADA 09866676549 25Yrs 590
REDDY - NRI / USA +1 8327857282 32Yrs 865
LAKSHMI KUMAR - HYDERABAD 09885148840 30Yrs 1930
SHILPA SATEESH - USA / NRI - HYD +1 5105165914 35Yrs 945
PRASAD - ONGOLE - ANDHRA PRADESH 09903631602 34yrs 225
PADMA RAJU - KUKATPALLY - HYD 09652660418 33yrs 730
Dr. & Ms. CHAKRI - SANATH NAGAR - HYD 09966470057 28yrs 1290
Dr. & Ms. MANISH - KHAMMAM - TELANGANA 09490155055 40yrs 585

Dr. PADMAJA Surrogacy centre

click here